A conto-betaling er en forudbetaling der kan dække forskellige forbrugsudgifter: vand, varme og el. Der betales i de fleste tilfælde a conto hvis ikke der afregnes direkte til forsyningsselskabet. Dette står på din lejekontrakt.

Man kan fastsætte a conto på flere forskellige måder men udregnes oftest ud fra tidligere forbrug. Det beløb der skal betales a conto kan ændre sig, hvis der sker væsentlige ændringer i forbruget. 

Hvis du i en periode har betalt for meget i a conto i forhold til dit forbrug, vil du få disse penge tilbage, eller de vil blive trukket fra ved næste huslejebetaling. Hvis du på den anden side har betalt for lidt i a conto, vil du få en ekstraregning som betaling for det ekstra forbrug.