Et depositum opkræves i forbindelse med indflytningen. Dette er til sikkerhed for lejerens forpligtigelser ved fraflytningen og bruges til eventuelt udbedring af fejl, malerarbejde, gulvslipning m.m. 

Depositummet kan højest svare til 3 måneders husleje eksklusiv forbrug. Hos Aalborg Boligselskab består depositummet typisk af de 3 måneders husleje eksklusiv forbrug. Dette står altid i din lejekontrakt.

Hvis istandsættelsens pris overstiger det beløb, lejeren har indbetalt i depositummet ved indflytning, kan udlejer opkræve det resterende beløb af lejer.