Her kan du læse om de regler, der gør sig gældende for standsning og parkering, hvis du skal flytte.

I forbindelse med en flytning kan det måske være nødvendigt at lave af- og pålæsning på steder med parkerings- eller standsningsforbud. I det følgende beskrives procedureren ved de to forbud.

Parkeringsforbud

(Det skilt med én streg) Ved et parkeringsforbud må man gerne lave af- og pålæsning. Så længe af- og pålæsningen foregår kontinuerligt, så er der ikke nogen tidsgrænse for, hvor længe man må lave af- og pålæsning.

Standsningsforbud

(Det skilt med krydset) Ved et standsningsforbud (Herunder: fortove, vejkryds, spærreflader, osv.) må man som udgangspunkt ikke lave af- og pålæsning. Man skal istedet finde det nærmeste lovlige sted at lave sin af- og pålæsning.

I særlige situationer, hvor det ikke er muligt at lave en lovlig af-og pålæsning i nærheden af flyttestedet, så kan man ansøge om at få en midlertidig dispensation til af- og pålæsning på/ved et standsningsforbud.

Særlige regler og dispensationer

Du kan i særlige tilfælde få en parkerings- eller kørselsdispensationer. Parkeringsdispensation kan udstedes til at parkere, hvor der normalt ikke må parkeres – eksempelvis ud over den tilladte parkeringstid ved tidsbegrænset parkering, eller hvor der er parkeringsforbud. Ansøg og læs nærmere om reglerne her.

Parkerings- og kørselsdispensation
Parkerings- og kørselsdispensationer meddeles skriftligt, og skal anbringes synligt bag frontruden i det pågældende køretøj.

Bemærk, at Parkerings- og kørselsdispensationer er gratis.

Uden for By- og Landskabsforvaltningens åbningstider, er det Nordjyllands Politi i Aalborg, som udsteder akutte dispensationer i henhold til nærværende administrationsgrundlag. Hvis du er i tvivl om reglerne, kan du altid kontakte dem på Aalborg kommunes hjemmeside.